Pack Farina Mulinum 6 pacchi da 1 kg (2 Verna, 2 Senatore Cappelli, 2 Segale)

18,00

6 PACCHI DI FARINA DA 1 KG VARI TIPI

RICEVERAI

  • 2 PACCHI DI FARINA SENATORE CAPPELLI DA 1 KG
  • 2 PACCHI DI FARINA VERNA DA 1 KG
  • 2 PACCHI DI FARINA DI SEGALE DA 1 KG

La nostra farina dura 6 mesi