Pack Farina Mulinum 8 pacchi da 1 kg (2 Verna, 2 Maiorca, 2 Senatore Cappelli, 2 Segale)

24,00

8 PACCHI DI FARINA DA 1 KG VARI TIPI

RICEVERAI

  • 2 PACCHI DI FARINA SENATORE CAPPELLI DA 1 KG
  • 2 PACCHI DI FARINA VERNA DA 1 KG
  • 2 PACCHI DI FARINA MAIORCA DA 1 KG
  • 2 PACCHI DI FARINA DI SEGALE DA 1 KG

La nostra farina dura 6 mesi